กระถินณรงค์

7-40320-001-002

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acacia  auriculaeformis  A.Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE- MIMOSACEAE

ชื่อสามัญ : Black Wattle, Wattle

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

1.ใช้เป็นเชื้อเพลิง เพราะให้ความร้อนสูง เผาถ่านจะได้ถ่านที่มี
คุณภาพดี

2. ใช้ทำเครื่องเรือนและก่อสร้าง เหมาะที่จะนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
และ   พื้นปาร์เก้

3. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เพราะเยื่อกระดาษที่ได้
จากไม้กระถินณรงค์มีความเหนียวดีพอสมควร