พันชาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , คราก (ชุมพร)

 

7-40320-001-006

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Erythrophleum succirubrum  Gagnep.

ชื่อวงศ์ : LEGUNINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

แก่นและเนื้อไม้ ใช้ทำด้ามขวาน  แอก  คันไถ  ทำเฟอร์นิเจอร์