หว้า  ,ห้าขี้แพะ (เชียงราย)

7-40320-001-007

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Syzygium cumini (L.) Skeels

ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE

ชื่อสามัญ : Jambolan , Black  plum

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือก  ต้มน้ำดื่มแก้บิด อมแก้ปากเปื่อย

เนื้อไม้   ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในร่ม

ผลดิบ    แก้ท้องเสีย

ผลสุก   รับประทานได้ ใช้ทำเครื่องดื่ม

เมล็ด   ลดน้ำตาลในเลือด แก้ท้องเสีย