แคฝรั่ง

7-40320-001-009

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gliricidia sepium  (Jacq.) Walp.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ดอก  ยอดอ่อน  ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก   ปลูกให้ร่มเงา