มะกล่ำ ,มะกล่ำต้น  ,มะแค้ก ,หมากแค้ก มะแดง,มะหัวแดง ,มะโหกแดง

7-40320-001-010

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Adenanthera  pavonina L.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ : Red sandalwood tree, Coralwood  tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใบ นำมาประกอบอาหาร  ลวก จิ้มน้ำพริก