นีออน

 

7-40320-001-013

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Leucophyllum  frutescens (Berl.) Johnson

ชื่อวงศ์ SCROPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ : Barometer bush, Texas ranger

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 ปลูกเป็นไม้ประดับ