หมากนวล

7-40320-001-015

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Veitchia  merrillii (Becc.) H.E. Moore

ชื่อวงศ์  ARECACEAE - PALMAE

ชื่อสามัญ : Manila  palm

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 ปลูกเป็นไม้ประดับ