เฟื่องฟ้า ,ดอกโคม(เหนือ) ดอกต่างใบ(กทม.) ,ตรุษจีน(กลาง)

7-40320-001-016

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bougainvillea  spectabilis Willd.

ชื่อวงศ์ NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ : Bougainvillea

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 ปลูกเป็นไม้ประดับ