ชบา ,ชุมบา(ปัตตานี) ,บา (ใต้) ,ใหม่ ใหม่แดง (เหนือ) 

7-40320-001-018

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Hibiscus  sp.

ชื่อวงศ์ :  MALVACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 ใบ เป็นยาถ่ายอย่างอ่อน มีสารเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นใช้ หล่อลื่นภายนอก

ดอก ใช้เป็นยาหล่อลื่นภายใน

ราก  แก้ไอ