ทรงบาดาล  ,ขี้เหล็กหวาน  (ขอนแก่น) , ตรึงบาดาล

7-40320-001-021

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Senna sulfurea (DC. ex Colla) Irwin  &  Barneby

ชื่อวงศ์ :  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Scrambled eggs

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ  เชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่  กว้างขวาง