กล้วยน้ำว้า 

7-40320-001-022

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa  sapientum  L.

ชื่อวงศ์ :   MUSACEAE.

ชื่อสามัญ : Banana, Cultivated banana

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ดอก   นำมารับประทาน

ผล นำมารับประทาน

ใบ ใช้ห่อของ  มวนยาสูบ

กาบ คลุมดินเพื่อรักษาความชื้น

หยวก ใช้ประกอบอาหาร

ยาง ใช้ย้อมผ้า