บานบุรี

7-40320-001-024

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Allamanda  cathartica  L.

ชื่อวงศ์ :   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือกและยาง ใช้แต่น้อยเป็นยาขับถ่ายน้ำดี ถ้าใช้มากจะมีฤทธิ์เป็น
ยาถ่าย อย่างแรงทำให้อาเจียนได้ใบ ใช้เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน รักษา
อาการจุกเสียด