ชาดัด  ชาฮกเกี้ยน  (ภาคกลาง)

7-40320-001-025

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Carmona  retusa (Vahl) Masam

ชื่อวงศ์ :   BORAGINACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ