ไทรทอง

7-40320-001-026

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus altissima .Blume

ชื่อวงศ์ :   MORACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

รากอากาศใช้ทำเชือก  ต้นเล็กปลูกเป็นไม้ประดับ