ชะอม  ,ผักขา

7-40320-001-027

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acacia  pennata (L.) Willd. subsp. pennata  subsp. insuavis Nielsen
                               (Lace) I.C.Nielsen
 

ชื่อวงศ์ :   LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ยอดอ่อน  ใช้ประกอบอาหาร

ราก  สรรพคุณแก้ท้องเฟ้อขับลมในลำไส้แก้อาการปวดเสียวในท้องได้ดี