ไผ่น้ำเต้า

 

7-40320-001-029

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa  ventricosa McClure 

ชื่อวงศ์GRAMINEAE

ชื่อสามัญ : Horse  tamarind, Leuceena

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับในสวน