ปาล์มสิบสองปันน

7-40320-001-030

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Phoenix  loureiri  Kunth. 

ชื่อวงศ์ARECACEAE - PALMAE

ชื่อสามัญ : Dwarf  date palm

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ