เข็ม

7-40320-001-031

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ixora sp.

ชื่อวงศ์RUBIACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ