พญาสัตตบรรณ ,ชบาตีนเป็ด (ภาคกลาง) ,จะบัน(เขมร)

7-40320-001-032

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Alstonia  scholaris (L.) R.Br.

ชื่อวงศ์APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Devil  tree, White cheesewood

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อไม้ใช้ทำฟืน เฟอร์นิเจอร์  ให้ร่มเงา