ประดู่ ,ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ,ประดู่บ้าน , ประดู่ลาย (ภาคกลาง)

7-40320-001-034

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pterocarpus  indicus Willd.

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อไม้   ใช้ทำระนาด   เฟอร์นิเจอร์