เหลืองอินเดีย  ,เหลืองปรีดิยาทร

7-40320-001-036

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tabebuia  chrysantha (Jacq.) G.Nicholson.

ชื่อวงศ์BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Golden Tree  Yellow pui

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อไม้ใช้ทำฟืน เฟอร์นิเจอร์  ให้ร่มเงา