ประทัดไต้หวัน  ,ประทัดทอง ,ประทัดเล็ก

7-40320-001-038

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Hamelia  patens Jacq.

ชื่อวงศ์RUBIACEAE

ชื่อสามัญ : Scarlet bush, Fire bush, Coloradillo  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ