จันทน์ผา  ,จันทน์แดง ,ลักกะจันทน์

7-40320-001-039

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Dracaena  loureiri Gagnep.

ชื่อวงศ์DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : -  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

แก่น  มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน
ปลูกเป็นไม้ประดับ