ศรีตรัง  ,แคฝอย

7-40320-001-040

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Jacaranda  obtusifolia  Humb. & Bonpl.  ssp. Rhombifolia  
                            (G.Mey.) A.Gentry

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Green ebony, Jacaranda  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกสีสวย