หางนกยูงฝรั่ง ,นกยูงฝรั่ง ,อินทรี (ภาคกลาง) ,ส้มพอหลวง(ภาคเหนือ) ,      หงอนยูง (ภาคใต้)

7-40320-001-041

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Delonix  regia  (Bojer  ex Hook.) Raf.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Peacock  flower, Flambuoyant  tree  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกสีสวย  ให้ร่มเงา

ราก  เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ  โลหิตจาง