กาหลง ,เสี้ยวน้อย ,ส้มเสี้ยว ,โยธิกา ,     กาแจ๊ะกูโด

7-40320-001-042

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Bauhinia  acuminata L.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Snowy orchid tree  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ดอก  มีสรรพคุณ แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิต แก้เสมหะพิการ
แก้เลือดออกตามไรฟัน