วาสนา ,ประเดหวี ,มังกรหยก (กรุงเทพฯ)

7-40320-001-043

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Dracaena  fragrans (L.)  Ker Gawl.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : Complant, Dracaena  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ