ปาล์มจีบ

7-40320-001-044

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Licuala  grandis H.Wendl.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์ARECACEAE  -  PALMAE

ชื่อสามัญ : Vanuatu fan palm, Palas payung  

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ