โกสน ,กรีกะสม ,กรีสาเก ,โกต๋น

7-40320-001-045

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Codiaeum variegatum Blume

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Garden croton 

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ