โมกมัน

7-40320-001-046

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Wrightia pubescens R.Br.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Ivory, Darabela, Karingi, Lanete 

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ   เป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณ แก้ดีพิการ ขับน้ำเหลือง รักษาโรคไต ทำธาตุให้ปกติ