ลิ้นมังกร ,ว่านหางเสือ ,หอกพระอินทร์

7-40320-001-049

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Sansevieria  trifasciata Prain   var. trifasciata

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : Snake Plant  , Mother-in-Laws Tongue 

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใบ   มีรสขม มีสรรพแก้อาการเจ็บคอ บำรุงปอด แก้โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ใบใช้ตำหรือขยี้แล้วนำไปทาหรือพอกบริเวณแผล ที่ถูกแมลงป่อง ตะขาบต่อย และแผลอักเสบช่วยให้อาการทุเลาลงได้