เฟิร์นข้าหลวง  ,ข้าหลวงหลังลาย

7-40320-001-050

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Asplenium  nidus L. var. nidus

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์ASPLENIACEAE

ชื่อสามัญ : Bird’s nest fern 

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ