ฝาง ,ง้าย(กระเหรี่ยงกาญจนบุรี) ,ฝางส้ม(กาญจนบุรี) ,ขวาง(ภาคตะวันตก,ใต้)

7-40320-001-053

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Caesalpinia  sappan L.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Sappan  tree,  Indian  red 

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

แก่น  เป็นยาขับระดู บำรุงเลือด แก้ปอดพิการ ขับเสมหะ น้ำต้มแก่น
ใช้แต่งสีแดงของน้ำอุทัย และแต่งสีขนมหวานต่างๆ สารที่มีสีแดงคือ Brazilin

เนื้อไม้  ใช้ทำเครื่องเรือนชั้นดีสวยงาม  มีสีน้ำตาลเข้ม