ข่อย  ,ส้มพอ (ร้อยเอ็ด) ,กักไม้ฝอย , (ภาคเหนือ)

7-40320-001-054

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Streblus asper Lour.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์MORACEAE

ชื่อสามัญ : Siamese rough  bush, Tooth brush  tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือก แก้ท้องร่วงรำมะนาด บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับลม
ยาอายุวัฒนะ โรคผิวหนัง

ยาง ใช้กำจัดแมลง

ไม้  ทำกระดาษ ทำเป็นสมุดเรียกว่า สมุดไทย หรือสมุดข่อย  เชียงใหม่ใช้มวนยาสูบ
 
กิ่ง  ชาวอินเดียใช้สีฟัน ทำให้ฟันทน

    ใบสด  ปิ้งไฟ ชงน้ำดื่มเป็นยาระบายอ่อนๆ