รำเพย ,กระบอก ,กระทอก ,ยี่โถฝรั่ง

7-40320-001-056

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Trumpet  flower

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ