หัวใจสีม่วง

7-40320-001-057

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Tradescantia pallida (Rose.) Hunt.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์COMMELINACEAE

ชื่อสามัญ : Purple  heart

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ