กุหลาบพุกาม  ,กุหลาบเทียม

7-40320-001-059

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pereskia  grandiflara Haw.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์CACTACEAE

ชื่อสามัญ : Wax rose

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ