ไทรย้อย

7-40320-001-060

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus  benjamina  L.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์MORACEAE

ชื่อสามัญ : Golden  fig

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ราก แก้ตกเลือด แก้ฝี แก้บวม ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ขับพยาธิ ใช้ทาแผลแก้ฟกช้ำ

รากอากาศ ขับปัสสาวะ

เปลือกต้น ใช้สมานแผล แก้ท้องเสีย รักษาฝี ขับพยาธิ แก้แผลฟกช้ำ รักษาอาการตกเลือด

น้ำคั้นจากเปลือก แก้โรคตับ แก้ตับพิการ ใช้ทาแผลที่ฟกช้ำ

ดอก แก้ท้องเสีย แก้ฝี แก้บวม แก้ตกเลือด ขับพยาธิ

ผล แก้ท้องเสีย แก้ฝี แก้บวม ขับพยาธิ แก้ตกเลือด

ยาง ฆ่าพยาธิ แก้โรคมะเร็ง แก้เท้าเป็นหน่อ ใช้ใส่บาดแผล