เอื้องหมายนา ,เอื้องต้น(ยะลา) ,
เอื้องช้าง(นครศรีธรรมราช)

7-40320-001-063

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Costus  speciosus (Koen.) Sm.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์COSTACEAE

ชื่อสามัญ : Crape  ginger, Malay  ginger, Spiral  flag

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ