ตะเคียนทอง ,โกกี  ,แคน  ,จะเคียน ,  ตะเคียนใหญ่

7-40320-001-066

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hopea  odorata  Roxb.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ : Iron  wood

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อไม้ มีความทนทาน ทนปลวกได้ดี ไสกบตบแต่งและชักเงาได้ดี
ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ใช้ทำเครื่องเรือน สะพาน ทำเรือ วงกบประตูหน้าต่าง ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ทำน้ำมันชักเงา ใช้ยาเรือ