ยางนา ,ชันนา ,ยางตัง ,ยาง ,ยางแม่น้ำ ,  ยางขาว  ,ยางควาย

7-40320-001-067

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dipterocarpus  alatus Roxb. ex  G.Don

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ : Yong

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ไม้   ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

น้ำมัน  ใช้ทาไม้ ยาแนวเรือ ใช้เดินเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ทำน้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน