พญาไร้ใบ  ,เคียะจีน  ,พญาร้อยใบ , เคียะเทียน

7-40320-001-069

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Euphorbia  tirucalli  L.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ยางขาว   แต้มกัดหูด หัวริดสีดวงทวาร