มะค่าโมง  ,มะค่าใหญ่  ,มะค่าหลวง

7-40320-001-071

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Afzelia  xylocarpa (Kurz) Craib

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 เนื้อไม้   ใช้ทำเครื่องเรือน

 เปลือก    ทำน้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

เมล็ดอ่อน    เนื้อในรับประทานได้