ชงโค ,เสี่ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) , เสี่ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)

7-40320-001-072

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bauhinia  purpurea L.

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Orchid  tree, Purple  bauhinia

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ราก   เป็นยาขับลม 

เปลือก  แก้ท้องร่วง ปลูกเป็นร่มเงา  ไม้ประดับ