แดง

7-40320-001-073

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa var. kerrii
                          (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ : Iron wood

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใช้สร้างบ้านเรือน และทำเครื่องเรือน