เม็ก

7-40320-001-074

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Syzygium  gratum (Wight) S.N. Mitra  var. gratum

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์MYRTACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก  มีรสฝาด