ติ้ว

7-40320-001-075

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cratoxylum  formosum (Jack) Dyer

                                                                                                                               

ชื่อวงศ์GUTTIFERAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

 ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก   มีรสเปรี้ยว