คำแสด ,ซิติหมัก(เลย) ,คำเงาะ ,คำแงะ ,คำไทย ,คำแฝด (กรุงเทพฯ)มะกาย  ,หยุมแสด(เหนือ)

7-40320-001-077

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bixa orellana L.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์BIXACEAE

ชื่อสามัญ : Anatto  tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือกเมล็ด ให้สีแสด ใช้แต่งสีอาหาร ย้อมผ้า

เปลือกราก แก้ไข้มาลาเรีย รักษาโรคหนองใน

ใบ แก้ไข บิด ขับปัสสาวะ ดีซ่าน แก้งูกัด

ผล เป็นยาฝาดสมาน

เมล็ด เป็นยาหอม แก้ไข้ แก้หนองใน แก้ไขมาลาเรีย และแก้พิษจาก
          มันสำปะหลัง และสบู่แดง
         
เนื้อหุ้มเมล็ด
    ช่วยขับพยาธิ เป็นยาระบาย  แก้โรคผิวหนัง  
         
ดอก
บำรุงเลือด แก้โลหิตจาง แก้บิด คันตามผิวหนัง