แสยก  ,นางกวัก  ,ว่านสลี

7-40320-001-078

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pedilanthus  tithymaloides (L.) Poit.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Slipper  flower

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใบ ยอด ตำพอกแผลสด 

ปลูกเป็นไม้ประดับ