กระโดน   ,ขุย ,หูกวาง

7-40320-001-079

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Careya  sphaerica  Roxb.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือก   ทำเชือก

ใบ         รักษาแผล

ดอก       เป็นยำบำรุง

ใบอ่อน   รับประทานได้